VIETNAM LIQUID GAS PLANT PROJECT

VIETNAM LIQUID GAS PLANT PROJECT
  • Que Vo Industrial Park, Van Duong ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province
  • Atlas Copco Vietnam Co., Ltd
  • Supply of materials, services and installation
Related projects
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin