COAL GAS PIPELINE PROJECT OF HOA PHAT DUNG QUAT STEEL PLANT

COAL GAS PIPELINE PROJECT OF HOA PHAT DUNG QUAT STEEL PLANT
  • Dung Quat Economic Zone, Binh Dong commune, Binh Son district, Quang Ngai province, Vietnam
  • Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company
  • March 2021 – January 2022
  • Design, supply and installation of coal gas pipelines for coal gas boiler 3 - Thermal Power Plant
Related projects
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin