TRIAL RUN PROJECT OF THAI BINH 2 THERMAL POWER PLANT

TRIAL RUN PROJECT OF THAI BINH 2 THERMAL POWER PLANT
  • My Loc commune, Thai Thuy district, Thai Binh province
  • PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC)
  • December 2018 – December 2022
  • Providing trial run services for Thai Binh 2 Thermal Power Plant
Related projects
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin