MONG DUONG THERMAL POWER PLANT PROJECT 1

MONG DUONG THERMAL POWER PLANT PROJECT 1
  • am Pha Town, Quang Ninh Province
  • Foster Wheeler Services Co., Ltd., Daemyung Engineering and Construction Co., Ltd., Hyundai Construction Engineering Company (EPC), Sejong Power Plant Services Co., Ltd. (SPPS), Engineering Co., Ltd. and Daemyung Construction, Hyundai Construction Engineering Company (EPC)
Related projects
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin