CHINFON CEMENT FACTORY PROJECT

CHINFON CEMENT FACTORY PROJECT
  • Trang Kenh village, Minh Duc town, Thuy Nguyen district, Hai Phong city
  • Fuji Electric Company Japan
  • 124,399 hectares
  • 124,399 hectares
Related projects
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin