VIET SOLUTION TECHNOLOGY ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
 • BT6-4, Van Khe New Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam
 • +84 24-3-201-5668 | 84 24-3-201-5668
 • info@sotec.com.vn
 • Sotec.com.vn/Sotec.vn
FOR BUSINESS ENQUIRY

  Thông tin ứng tuyển
  x

   Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin