DỰ ÁN NHÀ MÁY KHÍ LỎNG VIỆT NAM

DỰ ÁN NHÀ MÁY KHÍ LỎNG VIỆT NAM
  • Khu công nghiệp Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam
  • Cung cấp nguyên vật liệu, các dịch vụ và lắp đặt
Dự án liên quan
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin