DỰ ÁN HYDRO XANH NEOM NEOM Green Hydrogen Project

DỰ ÁN HYDRO XANH NEOM  NEOM Green Hydrogen Project
  • Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
  • Lilama Corporation
  • 2022 – 2024
  • Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh các hệ thống điện, đo lường và điều khiển các mô đun thiết bị điện phân hydro

 

 

Dự án liên quan
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin