DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 1

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 1
  • Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
  • Công ty TNHH Kỹ thuật Jurong, Tập đoàn Maruben, Công ty TNHH kỹ thuật Hsing Sheng, Công ty TNHH dịch vụ Foster Wheeler

Công ty TNHH Kỹ thuật Jurong
Nội dung công việc:
– Cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị
– Cung cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ cho việc kiểm tra GCB
– Hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị hiện trường cho khu vực lò hơi phụ trợ và đường ống hơi chính.
– Cung cấp nhân lực cho công việc chạy thử lò hơi phụ trợ; tháp Hydro/ đường ống hơi giới hạn. 
– Hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị hiện trường cho hệ thống Hydro.
Tập đoàn Marubeni
Nội dung công việc:
– Thực hiện kiểm tra vòng lặp cho lò hơi số 1 và số 2.
– Cung cấp nhân lực cho việc chạy thử
– Thực hiện kiểm tra chức năng điều khiển cho lò hơi số 2.
Công ty TNHH kỹ thuật Hsing Sheng
Nội dung công việc:
– Chạy thử hệ thống xử lý tro xỉ và kiểm tra quy trình vòng lặp
Công ty TNHH dịch vụ Foster Wheeler
Nội dung công việc: 
– Kiểm tra hiệu suất làm việc của lò hơi cho lò hơi số 1 và 2

 

Dự án liên quan
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin