DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN CHU TRÌNH KÍN SENOKO- SINGAPORE

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN CHU TRÌNH KÍN SENOKO- SINGAPORE
  • Sembawang - Singapore
  • Công ty TNHH ABB Singapore
  •  Cung cấp dịch vụ kỹ thuật từ xa để nâng cấp Giao diện điều khiển từ phần mềm PPB sang phần mềm Symphony Plus.
Dự án liên quan
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin