DỰ ÁN ĐẠI TU TUABIN MÁY PHÁT NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

DỰ ÁN ĐẠI TU TUABIN MÁY PHÁT NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1
  • Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
  • PV Power Hà Tĩnh
  • 01/2021 – 12/2021
  • Cung cấp vật tư thay thế và chuyên gia phục vụ đại tu tuabin máy phát tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1
Dự án liên quan
Thông tin ứng tuyển
x

    Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin