4. Dự án nhà máy xi măng Chinfon

1. Tên dự án: Dự án nhà máy xi măng Chinfon
2. Địa chỉ: thôn Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
3. Khách hàng: Công ty Điện Fuji Nhật Bản
4. Nội dung công việc:
- Lắp đặt, kiểm tra mạch vòng và chạy thử cho dự án nâng cấp PLC và DCS;
- Cung cấp nguyên vật liệu và lắp đặt hệ thống cáp quang.