DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN FORMOSA - HÀ TĨNH

Tên dự án Nhà máy nhiệt điện Hà Tĩnh
Địa chỉ Khu công nghiệp Formosa, Vũng Áng - Hà Tĩnh
Khách hàng Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Nội dung công việc

- Bảo dưỡng Mô tơ van của lò HG1 & HG2

- Bảo dưỡng và hiệu chỉnh các thiết bị đo lường điều khiển của lò HG1 & HG2-