DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Tên dự án Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1
Địa chỉ xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 
Khách hàng Marubeni Corporation; Fuji Electric Vietnam Co., Ltd; HSing Sheng Engineering Co., Ltd; Mins Control Systems Solution Pte. Ltd; Jurong Engineering Limited; TPSC Vietnam Co., Ltd; Kawasaki Heavy Industries, Ltd
Nội dung công việc

- Xử lý nước thải, phân tích mẫu nước.
- Cung cấp nhân lực cho công việc Loopcheck lò hơi.
- Cung cấp thiết bị, phụ kiện thay thế cho biển hiệu KKS.
- Cung cấp hóa chất cho tổ máy 2.
- Cung cấp dịch vụ hiệu chỉnh thiết bị đo.