DỰ ÁN ĐẠI TU TUABIN MÁY PHÁT NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Thời gian thực hiện

01/2021 – 12/2021

Địa điểm

Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Khách hàng

PV Power Hà Tĩnh

Nội dung công việc

Cung cấp vật tư thay thế và chuyên gia phục vụ đại tu tuabin máy phát tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1