DỰ ÁN VĨNH TÂN 4 - HỆ THỐNG KHÍ NÉN VÀ BỒN BỂ

Tên dự án Dự án hệ thống nén khí nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Địa điểm xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Khách hàng Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng năng lượng số 1
Nội dung công việc - Thiết kế và cung cấp hệ thống cơ  khí, điện và điều khiển cho hệ thống máy nén khí.
- Cung cấp các thiết bị bồn bể.