DỰ ÁN LỌC DẦU NGHI SƠN

Tên dự án Dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Thời gian 08/2015 – 03/2017
Địa điểm Khu công nghiệp Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Khách hàng Công ty TNHH Kỹ thuật Daemyung & Tập đoàn Lilama
Nội dung công việc - Cung cấp dịch vụ và thực hiện tất cả các công việc, các dịch vụ, thiết bị và nguyên vật liệu cho gói INT3 (Daemyung)
- Thực hiện công việc hiệu chuẩn và kiểm tra mạch vòng cho gói INT2 (Lilama)