DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

Tên dự án DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
Thời gian 07/2018 - 08/2019
Địa điểm Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Khách hàng Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất
Nội dung công việc - Lắp đặt hệ thống ống khí, bồn khí nén, lắp đặt máy nén máy sấy, lọc khí trọn bộ
- Lắp đặt hệ thống tháp làm mát cho hệ thống trạm khí nén khu liên hợp