DỰ ÁN HỆ THỐNG NÉN KHÍ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4

Tên dự án Dự án hệ thống nén khí nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4
Thời gian 08/2017 - 05/2019
Địa điểm xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Khách hàng Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng năng lượng số 1
Nội dung công việc - Thiết kế và cung cấp hệ thống cơ khí, điện và điều khiển cho hệ thống máy nén khí
- Cung cấp các thiết bị bồn bể