DỰ ÁN ĐƯỜNG ỐNG KHÍ THAN NHÀ MÁY THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

Thời gian thực hiện

03/2021 – 01/2022

Địa điểm

Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Khách hàng

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất

Nội dung công việc

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt đường ống khí than cấp cho nồi hơi khí than 3 – Nhà máy Nhiệt điện