DỰ ÁN CHẠY THỬ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Thời gian thực hiện

12/2018 – 12/2022

Địa điểm

Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Khách hàng

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC)

Nội dung công việc

Cung cấp dịch vụ chạy thử nhà máy Nhiệt điện Thái Binh 2