DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SESAN 4

Thời gian thực hiện

11/2020 – 01/2021

Địa điểm

Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và xã La O, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Khách hàng

Công ty cổ phần thủy điện Sesan 4

Nội dung công việc

Cung cấp vật tư và dịch vụ nâng cấp nâng cấp hệ thống DCS tổ máy số 3 Nhà máy Thủy điện Sesan 4