DỰ ÁN NÂNG CẤP BIẾN TẦN QUẠT GIÓ SƠ CẤP/THỨ CẤP NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Thời gian thực hiện

10/2021 – 12/2021

Địa điểm

Xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Khách hàng

Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long

Nội dung công việc

Lắp đặt thiết bị phần cứng và lập trình DCS, thử nghiệm liên động và hiệu chỉnh các vòng điều khiển quạt gió sơ cấp/thứ cấp